Strona główna

Wykresy: kluczowe typy, ich zastosowanie i dobre praktyki tworzenia.

Wykresy: kluczowe typy, ich zastosowanie
i dobre praktyki tworzenia.

Grafika pokazująca przykładowe wykresy
Wizualizacja danych to “piękny” obszar biznesowy. Piszę piękny, bo za pomocą wykresów tworzymy rzeczy, które faktycznie mają się prawo ludziom podobać. Pomijając oczywiście te sytuacje kiedy piękne wykresy przynoszą fatalne wieści. W każdym innym przypadku uważam, że stworzenie klarownych, odpowiednio wybranych wykresów dobrze przekazujących co kryją nasze dane jest bardzo istotną umiejętnością biznesową. I to niezależnie czy jesteś analitykiem, handlowcem czy finansistą. Podstawy po prostu musisz znać.
Ten spis stworzyłem dla tych wszystkich, którzy chcieliby zwiększyć swoją wiedzę na temat wykresów. Napiszę o różnych typach wykresów, których z nich używać do pokazania konkretnych danych oraz podzielę się dobrymi praktykami ich tworzenia. Mam nadzieję, że po przeczytaniu tego artykułu Twoje kolejne wykresy nie będą potrzebować ani legendy ani dodatkowych pytań.

Wykres Słupkowy

Wykres Słupkowy
Przykładowy wykres słupkowy stworzony w Looker Studio (Google Data Studio)

Co to jest Wykres Słupkowy?

Wykres słupkowy to graficzna reprezentacja danych za pomocą poziomych słupków podzielonych wg. pewnych wymiarów lub kategorii. Każdy słupek reprezentuje inną kategorię, a jego szerokość odzwierciedla wielkość reprezentowanej wartości. W praktyce, wykresy słupkowe możemy spotkać w różnych formach: normalny, skumulowany, procentowy czy też grupowany. Wszystko tak naprawdę zależy od tego czy nasze kategorie chcemy dalej dzielić według kolejnych wymiarów. Dla przykładu, na rysunku powyżej mamy wykres słupkowy grupowany, nie tylko obrazujący liczbę użytkowników w podziale na kraje ale jednocześnie pogrupowanych według płci.

Kiedy stosować Wykres Słupkowy?

Stosuj go wtedy kiedy Twoją intencją jest pokazanie danych podzielonych na kategorie. Szczególnie dobrze się sprawdza gdy jest ich wiele, a kategorie mają długie etykiety. Wykres Słupkowy jest również przydatny jeśli chcesz dodatkowo ukazać strukturę każdej kategorii z osobna bądź pokazać relacje dwóch lub więcej miar dla każdej kategorii z osobna.

Zalety i Wady Stosowania Wykresu Słupkowego

Zalety:
Wady:

Dobre Praktyki w Tworzeniu Wykresu Słupkowego

Wykres Kołowy

Wykres Kołowy
Przykładowy wykres Kołowy stworzony w Looker Studio (Google Data Studio)

Co to jest Wykres Kołowy?

Wykres kołowy to narzędzie wizualizacji danych, które przedstawia wartości jako proporcje koła. Każdy wycinek koła reprezentuje kategorię, a jej wielkość jest proporcjonalna do jej udziału w całości. Zazwyczaj wartości są wyrażane procentowo, czasem dodatkowo nominalnie.
Pomimo, że jest to jeden z najczęściej spotykanych wykresów w większości biznesowych prezentacji, profesjonaliści od wizualizacji danych starają się go omijać szerokim łukiem, sięgając po niego tylko w bardzo rzadkich przypadkach. Głównym powodem jest to, że ludzkiemu oku znacznie trudniej jest porównywać rozmiary elementów na wykresie, na którym zmieniają się pole i kształt zamiast tylko długości. Zgodnie z potęgowym prawem Stevensa pole powierzchni jest postrzegane wzrokowo z siłą 0,7, zaś długość z siłą 1,0. Daje nam to jasną informację, że długość jest znacznie lepszą skalą porównawczą dla ludzkiego oka.

Kiedy stosować Wykres Kołowy?

Wykres kołowy najlepiej sprawdza się, gdy chcesz przedstawić proste struktury procentowe i udział poszczególnych kategorii w całości. Dobrze się sprawdzi w sytuacji gdy kategorii jest kilka a ich wielkość jest bliska 25% lub 50%. W innych przypadkach spróbuj użyć wykresu słupkowego lub kolumnowego dla lepszego odbioru twoich danych.

Zalety i Wady Stosowania Wykresu Kołowego

Zalety:
Wady:

Dobre Praktyki w Tworzeniu Wykresu Kołowego

Wykres Liniowy

Wykres Liniowy
Przykładowy wykres Liniowy stworzony w Looker Studio (Google Data Studio)

Co to jest Wykres Liniowy?

Wykres liniowy to bardzo popularne narzędzie do wizualizacji danych używające linii do przedstawiania zmian wartości w czasie. Punkty danych są połączone linią, tworząc czytelny obraz trendów i wzorców w zbiorze danych.

Kiedy stosować Wykres Liniowy?

Wykres liniowy jest szczególnie przydatny, gdy chcesz przedstawić zmiany danych w czasie. Jest idealny do pokazywania trendów, na przykład zmian cen akcji, wzrostu liczby użytkowników aplikacji przez kolejne miesiące czy zmian temperatur w ciągu roku.

Zalety i Wady Stosowania Wykresu Liniowego

Zalety:
Wady:

Dobre Praktyki w Tworzeniu Wykresu Liniowego

Praktyczne Zastosowania Wykresu Liniowego w Biznesie

Wykres liniowy znajduje zastosowanie w wielu aspektach biznesu, w tym:

Wykres Bąbelkowy

Wykres Bąbelkowy
Przykładowy wykres Bąbelkowy stworzony w Looker Studio (Google Data Studio)

Co to jest Wykres Bąbelkowy?

Wykres bąbelkowy to zaawansowana forma wizualizacji danych, która wykorzystuje „bąble” do przedstawienia trzech wymiarów informacji. Każdy bąbel reprezentuje punkt danych, gdzie jego położenie na osiach X i Y pokazuje dwie wartości, a wielkość bąbla reprezentuje trzeci wymiar, na przykład wielkość, wagę czy intensywność.

Kiedy stosować Wykres Bąbelkowy?

Wykres bąbelkowy jest odpowiedni, gdy chcesz jednocześnie analizować trzy powiązane ze sobą zestawy danych. Jest użyteczny do porównywania złożonych wzorców danych, na przykład do pokazania relacji między populacją a PKB i strefą czasową krajów.

Zalety i Wady Stosowania Wykresu Bąbelkowego

Zalety:
Wady:

Dobre Praktyki w Tworzeniu Wykresu Bąbelkowego

Praktyczne Zastosowania Wykresu Bąbelkowego w Biznesie

Wykres bąbelkowy znajduje swoje zastosowanie w wielu obszarach biznesowych, takich jak:

Wykres Kolumnowy

Wykres Kolumnowy
Przykładowy wykres Kolumnowy stworzony w Looker Studio (Google Data Studio)

Co to jest Wykres Kolumnowy?

Wykres kolumnowy to forma wizualizacji danych, która używa poziomych słupków (kolumn) do prezentacji wartości. Każda kolumna reprezentuje kategorię, a jej długość jest proporcjonalna do wielkości reprezentowanej wartości. Jest podobny do wykresu słupkowego, lecz zorientowany poziomo.

Kiedy stosować Wykres Kolumnowy?

Wykres kolumnowy jest szczególnie przydatny w sytuacjach, kiedy chcesz porównać dane między różnymi kategoriami lub grupami. Jest idealny do pokazywania różnic między grupami, na przykład w porównaniu miesięcznych sprzedaży różnych produktów lub porównywaniu wyników testów różnych klas.

Zalety i Wady Stosowania Wykresu Kolumnowego

Zalety:
Wady:

Dobre Praktyki w Tworzeniu Wykresu Kolumnowego

Praktyczne Zastosowania Wykresu Kolumnowego w Biznesie

Wykres kolumnowy ma szereg zastosowań w biznesie, w tym:

Kartogram

Kartogram
Przykładowy Kartogram stworzony w Looker Studio (Google Data Studio)

Co to jest Kartogram?

Kartogram, inaczej wykres typu mapa geograficzna, to narzędzie wizualizacji danych wykorzystujące mapę do przedstawiania informacji statystycznych. Wartości danych są reprezentowane przez różne odcienie kolorów lub wzory, które są nakładane na poszczególne regiony geograficzne, takie jak kraje, stany czy gminy.

Kiedy stosować Kartogram?

Kartogram jest idealny, gdy chcesz przedstawić dane w kontekście geograficznym, na przykład do pokazania wzorców rozprzestrzeniania się choroby, różnic w dochodach między regionami, czy wyników wyborów w różnych okręgach wyborczych. Pozwala na szybką wizualną ocenę rozkładu zjawiska na terytorium.

Zalety i Wady Stosowania Kartogramu

Zalety:
Wady:

Dobre Praktyki w Tworzeniu Kartogramu

Praktyczne Zastosowania Kartogramu w Biznesie

Kartogramy są użyteczne w różnych obszarach biznesowych, takich jak:

Wykres Lejkowy

Lejek sprzedaży
Przykładowy Lejek stworzony w Looker Studio (Google Data Studio)

Co to jest Wykres Lejkowy?

Wykres lejkowy to narzędzie do wizualizacji danych, które przedstawia proces jako serię etapów, gdzie każdy etap jest reprezentowany przez część lejka. Wielkość każdej sekcji lejka odpowiada wielkości danych lub liczbie elementów na danym etapie procesu, na przykład w procesie sprzedaży lub w lejku konwersji.

Kiedy stosować Wykres Lejkowy?

Wykres lejkowy jest idealny do przedstawiania procesów sekwencyjnych lub etapów, gdzie każdy kolejny etap zależy od poprzedniego. Jest często stosowany w analizie sprzedaży, marketingu do śledzenia lejków konwersji, a także w zarządzaniu projektami do prezentowania różnych etapów realizacji projektu.

Zalety i Wady Stosowania Wykresu Lejkowego

Zalety:
Wady:

Dobre Praktyki w Tworzeniu Wykresu Lejkowego

Praktyczne Zastosowania Wykresu Lejkowego w Biznesie

Wykres lejkowy jest użyteczny w wielu aspektach biznesowych, w tym:

Wykres Ganta

Przykładowy wykres gantta
Przykładowy wykres gantta

Co to jest Wykres Ganta?

Wykres Ganta to narzędzie do wizualizacji harmonogramów projektów, które przedstawia etapy projektu oraz ich czas trwania na osi czasu. Każde zadanie lub etap projektu jest reprezentowany przez poziomy pasek, którego długość odpowiada przewidywanemu czasowi realizacji.

Kiedy stosować Wykres Ganta?

Wykres Ganta jest szczególnie przydatny w zarządzaniu projektami, gdy potrzebne jest przedstawienie harmonogramu projektu, określenie zależności między poszczególnymi zadaniami i śledzenie postępu. Jest idealny do wizualizacji, jak różne etapy projektu nakładają się na siebie i wpływają na całościowy harmonogram.

Zalety i Wady Stosowania Wykresu Ganta

Zalety:
Wady:

Dobre Praktyki w Tworzeniu Wykresu Ganta

Praktyczne Zastosowania Wykresu Ganta w Biznesie

Wykres Ganta znajduje zastosowanie w wielu obszarach biznesowych, w tym:

Tabela

Przykładowa Tabela stworzona w Looker Studio (Google Data Studio)
Przykładowa Tabela stworzona w Looker Studio (Google Data Studio)

Co to jest Tabela?

Tabela to jedna z podstawowych form prezentacji danych, która wykorzystuje kolumny i wiersze do systematycznego porządkowania i wyświetlania informacji. Każdy wiersz reprezentuje zestaw powiązanych danych, a każda kolumna określony typ informacji, umożliwiając szybkie porównanie i analizę danych.

Kiedy stosować Tabelę?

Tabela jest idealna do prezentacji dużych ilości szczegółowych danych, które wymagają dokładnego przeglądu i porównania. Jest szczególnie użyteczna w przypadku danych numerycznych, gdzie potrzebne jest szczegółowe porównanie wartości, takich jak finansowe zestawienia bilansowe, wyniki testów, lub szczegółowe specyfikacje produktów.

Zalety i Wady Stosowania Tabeli

Zalety:
Wady:

Dobre Praktyki w Tworzeniu Tabeli

Praktyczne Zastosowania Tabeli w Biznesie

Tabele znajdują zastosowanie w wielu aspektach biznesowych, w tym:

Tabela Przestawna

Przykładowa Tabela przestawna stworzona w Looker Studio (Google Data Studio)
Przykładowa Tabela przestawna stworzona w Looker Studio (Google Data Studio)

Co to jest Tabela Przestawna?

Tabela przestawna to zaawansowane narzędzie do analizy i podsumowywania dużych zbiorów danych. Umożliwia szybką zmianę układu, grupowanie, sortowanie i agregowanie danych na różne sposoby bez zmiany danych źródłowych. Tablice przestawne są elastyczne, pozwalają na dynamiczne przeglądanie danych i wyciąganie wniosków.

Kiedy stosować Tabelę Przestawną?

Tabela przestawna jest idealna, gdy potrzebujesz przeprowadzić szczegółową analizę dużych zbiorów danych, takich jak sprzedaż, dane finansowe czy wyniki badań. Służy do szybkiego podsumowywania, porównywania i analizowania danych, umożliwiając odkrywanie trendów, wzorców i anomalii.

Zalety i Wady Stosowania Tabeli Przestawnej

Zalety:
Wady:

Dobre Praktyki w Tworzeniu Tabeli Przestawnej

Praktyczne Zastosowania Tabeli Przestawnej w Biznesie

Tabele przestawne są użyteczne w wielu obszarach biznesowych, w tym:

Wykres Pudełkowy

Wykres Pudełkowy
Przykładowy wykres pudełkowy stworzony w Looker Studio (Google Data Studio)

Co to jest Wykres Pudełkowy?

Wykres pudełkowy, znany również jako diagram skrzynkowy, to narzędzie statystyczne służące do graficznego przedstawiania rozkładu danych. Prezentuje medianę, kwartyle, minimum i maksimum, a czasami także wartości odstające. „Pudełko” przedstawia zakres międzykwartylowy (IQR), a linia w środku pudełka wskazuje medianę.

Kiedy stosować Wykres Pudełkowy?

Wykres pudełkowy jest użyteczny w analizie rozkładu danych i identyfikacji wartości odstających. Jest szczególnie przydatny w porównywaniu rozkładów danych między różnymi grupami lub kategoriami, na przykład w porównaniu wyników testów z różnych grup czy analizie danych o dochodach z różnych źródeł.

Zalety i Wady Stosowania Wykresu Pudełkowego

Zalety:
Wady:

Dobre Praktyki w Tworzeniu Wykresu Pudełkowego

Praktyczne Zastosowania Wykresu Pudełkowego w Biznesie

Wykres pudełkowy ma wiele zastosowań w biznesie, takich jak:

Scorecard (Wskaźnik)

Scorecard
Przykładowy wskaźnik stworzony w Looker Studio (Google Data Studio)

Co to jest Scorecard? (Wskaźnik)

Scorecard, czyli wskaźnik, to narzędzie używane w zarządzaniu i analizie biznesowej do śledzenia kluczowych wskaźników wydajności (KPIs) i innych ważnych metryk. Zazwyczaj przedstawia zbiór danych w uproszczonej, łatwej do odczytania formie, często wykorzystując graficzne elementy takie jak paski postępu, termometry, wskaźniki i inne.

Kiedy stosować Scorecard? (Wskaźnik)

Scorecard jest skuteczny, gdy potrzebna jest szybka i jasna ocena wydajności firmy lub działu w stosunku do ustalonych celów. Jest używany do monitorowania postępu, identyfikacji obszarów wymagających poprawy i podejmowania informowanych decyzji biznesowych.

Zalety i Wady Stosowania Scorecard'a (Wskaźnika)

Zalety:
Wady:

Dobre Praktyki w Tworzeniu Scorecard'a (Wskaźnika)

Praktyczne Zastosowania Scorecard'a (Wskaźnika) w Biznesie

Scorecard znajduje zastosowanie w różnych obszarach biznesowych, takich jak:
Jak widzisz istnieje wiele różnych wykresów do reprezentacji Twoich danych. To od Ciebie zależy, którego z nich użyjesz do pokazania tego co kryją Twoje dane. Sztuka doboru wykresu do przekazania historii Twoim odbiorcom nie jest prosta. Pomimo, że robię to od ponad 15 lat nadal nierzadko zastanawiam się, który wykres będzie idealnie pasował do przekazania sedna istoty biznesowej w jak najprostszy w odbiorze sposób. Pamiętaj, że wykresy tworzysz nie dla siebie a dla użytkownika końcowego. To też najpierw upewnij się, że wiesz kim on jest i co do niego przemawia najlepiej. O dobrych praktykach tworzenia dashboardów analitycznych napisałem artykuł na blogu i zachęcam Cię do jego przeczytania aby zwiększyć swoją wiedzę na ten temat.
SPIS TREŚCI
Ikona plików cookies

Ustawienia plików cookies

Używamy plików cookies, aby zapewnić Ci najlepsze wrażenia z korzystania z naszej strony. Możesz wybrać, które pliki cookies chcesz zaakceptować.
Ikona plików cookies

Informacje o plikach cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używamy plików cookies lub podobnych technologii w celu zapewnienia Ci dostępu do serwisu, usprawniania jego działania, profilowania i wyświetlania treści dopasowanych do Twoich potrzeb. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia plików cookies lub podobnych technologii poprzez zmianę ustawień prywatności w przeglądarce bądź aplikacji lub zmianę swoich preferencji w zakładce Ustawienia cookies w stopce strony. Pamiętaj, że zmiana ta może spowodować brak dostępu do niektórych funkcji serwisu.
Dane osobowe dotyczące korzystania z serwisu, w tym zapisywane i odczytywane z plików cookies lub podobnych technologii będą przetwarzane w celu zapewnienia dostępu do serwisu, w celach marketingowych, w tym profilowania, w celach wewnętrznych związanych ze świadczeniem usług oraz prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym dowodowych, analitycznych i statystycznych, wykrywania i eliminowania nadużyć oraz w celu wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa.
Przysługuje Ci prawo do dostępu do danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, sprzeciwu, sprostowania oraz cofnięcia zgód w każdym czasie. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych oraz przysługujących Ci uprawnień, informacje dotyczące plików cookies lub podobnych technologii, w tym dotyczące możliwości zarządzania ustawieniami prywatności, znajdują się w Polityce Prywatności.