Strona główna

Airflow

Co to jest Airflow? - Definicja

Apache Airflow jest opensource’owym narzędziem do zarządzania przepływem pracy (workflow management), które pozwala programistom i inżynierom danych planować, organizować i monitorować procesy przetwarzania danych.

Co to jest Airflow?
W świecie biznesu, gdzie dane są nową walutą, Airflow staje się niezbędny do automatyzowania zadań, takich jak raportowanie, analizy, ETL (Extract, Transform, Load) i machine learning. Możliwość automatyzacji i optymalizacji tych przepływów pracy zwiększa efektywność operacyjną i zapewnia, że ważne zadania są wykonane w odpowiedni sposób i czasie.

Spis treści

Co to jest Apache Airflow DAG?

DAG, czyli Directed Acyclic Graph, to koncepcja matematyczna, która w Apache Airflow służy do reprezentacji przepływu pracy jako zbioru zadań i ich zależności. W Airflow, każde zadanie to pojedyncza operacja, a DAG definiuje jak te zadania są ułożone względem siebie oraz w jakiej kolejności powinny być wykonywane. Przykładowo, DAG może określać, że przed wygenerowaniem raportu należy najpierw pobrać dane, następnie je przetworzyć, a dopiero na końcu uruchomić skrypt generujący raport.

Do czego służy Airflow?

Airflow służy do kilku kluczowych funkcji w środowisku biznesowym i analitycznym:

Jak uruchomić Airflow w Google Cloud?

Uruchomienie Apache Airflow w Google Cloud Platform (GCP) można zrealizować za pomocą usługi zarządzanej, Cloud Composer, która jest zintegrowanym środowiskiem opartym na Airflow. Kroki do uruchomienia Airflow w GCP mogą obejmować:
Apache Airflow przekształca sposób, w jaki firmy zarządzają przepływem pracy danych, umożliwiając bardziej efektywne i zautomatyzowane operacje. Jego integracja z usługami chmurowymi takimi jak Google Cloud Platform dodatkowo zwiększa elastyczność i skalowalność rozwiązań analitycznych i biznesowych. Użycie Airflow może przyczynić się do lepszego zarządzania zasobami, poprawy dokładności danych oraz optymalizacji procesów decyzyjnych.
Powiązane pojęcia
Te artykuły mogą Cię zainteresować

Podsumowanie Rekomendacji Biur Maklerskich w Looker Studio i BigQuery

Jak obliczać wskaźniki techniczne w BigQuery za pomocą SQL – średnie kroczące, RSI, MACD

Nasza strona korzysta z plików cookies.