Strona główna

Analiza ABC

Co to jest Analiza ABC? - Definicja

Analiza ABC to technika zarządzania zapasami, która pochodzi z zasady Pareto, często określanej jako zasada 80/20. Według tej zasady, większość efektów (około 80%) jest wynikiem niewielkiej liczby przyczyn (około 20%). W kontekście zarządzania zapasami, analiza ABC segreguje produkty na podstawie ich ważności, gdzie „A” reprezentuje najważniejsze pozycje, „B” ma średnie znaczenie, a „C” obejmuje pozycje o najmniejszym priorytecie.

Co to jest Analiza ABC?

Spis treści

Co daje Analiza ABC firmie?

Analiza ABC pomaga firmom w optymalizacji zarządzania zapasami i efektywności operacyjnej. Przez identyfikowanie produktów klasy A, które przyczyniają się do największej części przychodów, firma może skupić na nich więcej uwagi i zasobów. To z kolei umożliwia lepsze planowanie zakupów, zapobiega brakom w magazynie oraz minimalizuje koszty związane z przechowywaniem nadmiernych zapasów.

Analiza ABC w Excel i Sheets

W Excelu i Google Sheets, analiza ABC może być przeprowadzona przez rankingowanie produktów według wartości sprzedaży lub marży, a następnie podzielenie ich na kategorie A, B i C. Użytkownicy mogą wykorzystać funkcje takie jak sortowanie, filtrowanie oraz formuły obliczeniowe do analizy i kategoryzacji produktów. Narzędzia te oferują elastyczność i łatwość w analizie dużych zbiorów danych.

Jak obliczać metodą ABC?

Obliczanie metodą ABC zwykle obejmuje kilka kroków. Najpierw należy zebrać dane o produktach, takie jak roczna sprzedaż lub marża. Następnie, produkty są sortowane malejąco według ich wartości. Po posortowaniu, należy obliczyć procentowy udział każdego produktu w całkowitej wartości zapasów. Wreszcie, produkty są klasyfikowane jako A, B lub C w zależności od ustalonego progu, na przykład produkty klasy A mogą stanowić 20% pozycji, które generują 80% wartości.

Interesujące dane na temat Analizy ABC

Zgodnie z badaniami, firmy stosujące analizę ABC do zarządzania zapasami mogą doświadczyć redukcji całkowitych kosztów zapasów nawet o 20-30%.
Wiele firm z sektora detalicznego i produkcyjnego stosuje analizę ABC do optymalizacji łańcucha dostaw, co może prowadzić do znaczącego wzrostu efektywności operacyjnej i satysfakcji klienta.
Ikona plików cookies

Nasza strona korzysta z plików cookies.