Strona główna

Analiza skupień

Co to jest Analiza Skupień? - Definicja

Analiza Skupień, znana również jako grupowanie, to technika analizy danych wykorzystywana w statystyce i uczeniu maszynowym, która polega na podziale zbioru obiektów na podgrupy, czyli skupienia, na podstawie ich cech. Celem jest takie zorganizowanie danych, aby obiekty w jednym skupieniu były do siebie podobne, a jednocześnie różniły się od obiektów w innych skupieniach. Jest to przykład uczenia nienadzorowanego, ponieważ algorytmy grupowania działają bez wcześniej zdefiniowanych kategorii lub grup.

Co to jest Analiza Skupień?

Spis treści

Jakie są metody Grupowania?

Jakie zastosowania ma Analiza Skupień?

Co to jest Metoda Warda i Metoda k-średnich?

Ikona plików cookies

Nasza strona korzysta z plików cookies.