Strona główna

API

Co to jest API? - Definicja

API, czyli Application Programming Interface, to zestaw reguł i protokołów służących do komunikacji między różnymi programami. W kontekście biznesowym API umożliwia różnym aplikacjom, systemom i usługom współpracę ze sobą, umożliwiając automatyzację procesów, integrację danych i funkcjonalność międzyplatformową. To dzięki API możesz na przykład śledzić przesyłki w sklepie internetowym, logować się do różnych serwisów przy użyciu konta Google lub Facebook, czy też pobierać dane z mediów społecznościowych do analizy sentymentu.

Co to jest API?

Spis treści

Jakie są rodzaje API?

Istnieje kilka różnych rodzajów API, w tym:

Co to jest REST API?

REST, czyli Representational State Transfer, to styl architektury oprogramowania dla systemów rozproszonych, a REST API to API, które przestrzega zasad REST. Jest to obecnie najpopularniejszy typ API w Internecie. REST API używa protokołu HTTP do komunikacji i umożliwia łatwą i elastyczną integrację różnych usług internetowych. Dzięki temu, że REST API jest oparte na standardach internetowych, jest bardzo przystępne dla deweloperów i pozwala na szybką budowę interfejsów między różnymi aplikacjami.

Co to jest API key?

Klucz API (API key) to unikalny identyfikator, który jest wykorzystywany do autentykacji aplikacji lub użytkownika próbującego się połączyć z API. Jest to forma zabezpieczenia, która pomaga w kontroli dostępu i monitorowaniu użycia API. Każde żądanie do API, które wymaga klucza API, musi zawierać ten klucz, aby otrzymać odpowiedź. Jest to również sposób na śledzenie, jak i kto korzysta z API, co może być użyteczne do celów analitycznych, bezpieczeństwa i fakturowania.

Jak pobrać dane z API do Google BigQuery?

Aby pobrać dane z API do Google BigQuery, musisz wykonać kilka kroków:
Korzystanie z API w biznesie i analityce jest niezmiernie ważne, gdyż pozwala na szybką i efektywną wymianę danych między różnymi systemami, co jest niezbędne w dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie technologii i biznesu. Zrozumienie, jak działa API i jak można z niego korzystać do poprawy operacji biznesowych, jest kluczowym elementem w budowaniu przewagi konkurencyjnej.
Powiązane pojęcia
Te artykuły mogą Cię zainteresować

Podsumowanie Rekomendacji Biur Maklerskich w Looker Studio i BigQuery

Jak obliczać wskaźniki techniczne w BigQuery za pomocą SQL – średnie kroczące, RSI, MACD

Nasza strona korzysta z plików cookies.