Strona główna

ARIMA

Co to jest ARIMA? - Definicja

ARIMA (Auto Regressive Integrated Moving Average) to model statystyczny wykorzystywany do analizy i prognozowania szeregów czasowych. Szeregi czasowe to dane, które są rejestrowane, obserwowane lub mierzone w równych odstępach czasu - na przykład, dzienna cena akcji lub miesięczna sprzedaż produktu.

Co to jest ARIMA?

Spis treści

Na czym polega model ARIMA?

Model ARIMA analizuje zależności w historycznych danych i wykorzystuje te informacje do prognozowania przyszłych wartości. To, co wyróżnia ARIMA, to zdolność do modelowania różnych rodzajów danych szeregów czasowych, w tym tych z trendami i sezonowością, poprzez uwzględnienie składników autoregresji (AR), średniej ruchomej (MA) oraz różnicowania (I).

Jakie są parametry modelu ARIMA?

Model ARIMA jest określany przez trzy parametry: p, d, i q.

Czy ARIMA i model Autoregresyjny to to samo?

ARIMA i model autoregresyjny nie są tym samym. Model autoregresyjny, znany jako AR, jest tylko jednym z elementów modelu ARIMA. Model AR używa jedynie zależności między obserwacjami i ich opóźnionymi wartościami. ARIMA rozszerza ten model poprzez dodanie procesów różnicowania i średniej ruchomej.

Czym jest model SARIMA?

SARIMA, czyli Seasonal ARIMA, to rozszerzenie modelu ARIMA, które dodatkowo uwzględnia sezonowość w danych. Model SARIMA ma dodatkowe parametry, które pomagają wyjaśniać sezonowe zmiany w danych, co jest szczególnie ważne w takich przypadkach jak miesięczne dane sprzedażowe, które wykazują wzory powtarzające się co roku.

Jak model ARIMA pomaga w biznesie?

Model ARIMA może przynieść korzyści biznesowi na wiele sposobów:
Model ARIMA jest zatem niezwykle cennym narzędziem pozwalającym menedżerom i analitykom biznesowym prognozować przyszłość z większą dokładnością. Zaawansowana analiza szeregów czasowych, którą oferuje ARIMA, to fundamenty przewidywania wspierające podejmowanie świadomych decyzji biznesowych. Umożliwia to przedsiębiorstwom nie tylko reagowanie na zmiany, ale także przewidywanie ich i proaktywne działanie przed ich wystąpieniem.
Powiązane pojęcia
Te artykuły mogą Cię zainteresować

Podsumowanie Rekomendacji Biur Maklerskich w Looker Studio i BigQuery

Jak obliczać wskaźniki techniczne w BigQuery za pomocą SQL – średnie kroczące, RSI, MACD

Nasza strona korzysta z plików cookies.