Strona główna

Budżetowanie

Co to jest Budżetowanie? - Definicja

Budżetowanie to proces planowania finansowego, który ma kluczowe znaczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Polega na tworzeniu budżetów, czyli szczegółowych planów przychodów i wydatków na określony czas, najczęściej na rok. Budżetowanie umożliwia firmom przewidywanie przyszłych finansów, zarządzanie zasobami, kontrolę wydatków oraz efektywne osiąganie celów biznesowych.

Co to jest Budżetowanie?

Spis treści

Na czym polega proces Budżetowania?

Proces budżetowania obejmuje kilka kluczowych etapów. Pierwszym jest analiza finansowa, która uwzględnia historyczne dane i prognozy ekonomiczne. Następnie, na podstawie tej analizy, określa się cele finansowe firmy. Kolejnym krokiem jest przygotowanie szkicu budżetu, który jest następnie korygowany i akceptowany przez zarząd. Ostatnim etapem jest monitorowanie i kontrola wykonania budżetu, co pozwala na szybką reakcję na ewentualne odchylenia i dokonywanie korekt.

Jakie są metody Budżetowania?

Metody budżetowania można podzielić na kilka głównych kategorii:

Rodzaje i funkcje budżetowania

Istnieją różne rodzaje budżetowania, w zależności od obszaru zastosowania, takie jak budżet operacyjny, kapitałowy, gotówkowy czy finansowy. Każdy z nich służy innemu celowi:
Ikona plików cookies

Nasza strona korzysta z plików cookies.