Strona główna

Google Gemini

Co to jest Google Gemini? - Definicja

Google Gemini to nowy, multimodalny model językowy stworzony przez Google. Jego multimodalność polega na tym, że może pracować, przetwarzać i analizować nie tylko tekst ale również zdjęcia, obrazy i filmy video. Obecnie Google Gemini Pro oraz Google gemini Pro Vision są dostępne w Google Cloud w środowisku Vertex AI.

Co to jest Google Gemini?

Spis treści

Co potrafi Google Gemini?

Google Gemini jest zdolny do przetwarzania i generowania treści w różnych formach, co oznacza, że może tworzyć bardziej kompleksowe i kontekstualne odpowiedzi. Może na przykład generować opisy obrazów, tworzyć treści tekstowe na podstawie danych wizualnych oraz analizować i interpretować złożone dane z różnych źródeł. Jego zdolności multimodalne pozwalają na lepsze zrozumienie i interakcję z użytkownikami. 

 

Google Gemini ma szeroki zakres zastosowań, w tym:

Poniżej znajdziesz film, który pokazuje różne zastosowania modelu Gemini Pro Vision:

 

Jakie są wersje Gemini?

Google Gemini jest dostępny w trzech wersjach: Ultra, Pro i Nano. Każda z tych wersji została zaprojektowana z myślą o różnych wymaganiach i zastosowaniach, dostosowując się do potrzeb użytkowników w zależności od ich celów i dostępnych zasobów.

Jakie zastosowania ma Gemini?

Gemini dzięki swojej multimodalności przede wszystkim otwiera nowy rozdział w przetwarzaniu i analizie obrazów i plików video. Jest to przełomowe działanie modelu generetywnego, który do tej pory mógł analizować tylko tekst. Analiza zdjęć, i filmów video może znaleźć zastosowanie w różnych dziedzinach. 

Jedną z największych potencjalnych beneficjentów powinna być medycyna. Nadal wiele działań analitycznych oraz diagnostycznych jest podejmowanych przez ludzkie oko, które potrzebuje czasu na przeskanowanie obrazu oraz jest podatne na zmęczenie.

Obszarów do zastosowań jest potencjalnie więcej. Korzyści z Gemini Pro mogą czerpać  szkolnictwo, biznes czy służby mundurowe . Jego zdolność do łączenia różnych typów danych i formatów sprawia, że jest szczególnie przydatny w złożonych aplikacjach wymagających głębokiego zrozumienia i interpretacji treści.

Czy Gemini jest lepszy niż ChatGPT?

Porównanie Gemini z ChatGPT zależy od kontekstu i rodzaju zadania. Gemini, dzięki swoim multimodalnym zdolnościom, może być lepszy w zadaniach wymagających analizy i generowania treści w różnych formatach. ChatGPT może być z kolei bardziej odpowiedni do zadań specjalizujących się w przetwarzaniu języka naturalnego. Oba systemy mają swoje mocne strony i najlepiej sprawdzają się w różnych scenariuszach.

Jak skorzystać z Google Gemini?

Obcenie Google Gemini Pro oraz Gemini Pro Vision są dostępne w Google Cloud w środowisku Vertex AI. Każdy może je przetestować logując się do chmury Google i przechodząc do Vertex AI studio a następnie klikając na przycisk wypróbuj.

Google Gemini Pro VIsion

Obecnie obsługiwane formaty plików graficznych to PNG i JPG. Aby Google Gemini pracował z Twoimi filmami video muszą być one w jednym z poniższych formatów : MKV, MOV, MP4, WEBM. Maksymalna wielkość pliku to 7 MB a jego długość nie może przekraczać dwóch minut. Google Gemini Pro Vision pracując z Twoim filmem video będzie w praktyce analizował Twój film jako ciąg klatek (zdjęć).

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Powiązane pojęcia
Ikona plików cookies

Nasza strona korzysta z plików cookies.