Strona główna

Marża brutto

Co to jest Marża brutto? - Definicja

Marża brutto, znana również w języku polskim jako "marża zysku brutto", to wskaźnik finansowy, który pokazuje procentowy udział zysku brutto w przychodach ze sprzedaży. Zysk brutto to różnica między przychodami ze sprzedaży a kosztem sprzedanych towarów lub usług (Cena Sprzedaży - Koszt Towarów/Usług). Marża brutto jest kluczowym wskaźnikiem rentowności w firmach, ponieważ pokazuje, jaka część przychodów ze sprzedaży pozostaje po pokryciu bezpośrednich kosztów związanych z produkcją towarów lub świadczeniem usług. Jest to istotne w analizie finansowej, planowaniu biznesowym oraz w ocenie efektywności zarządzania kosztami.

Co to jest Marża brutto?

Spis treści

Marża brutto wzór

Marża Brutto = ((Przychody ze sprzedaży – Koszty sprzedanych towarów lub usług) / Przychody ze sprzedaży) x 100%
Ten wzór pozwala zrozumieć, jaki procent przychodów pozostaje firmie po odjęciu bezpośrednich kosztów produkcji lub zakupu towarów. Jest to proste narzędzie do oceny, jak efektywnie firma zarządza swoimi kosztami i jak dużą marżę zysku jest w stanie wygenerować.

Jak zwiększyć marżę brutto?

Ikona plików cookies

Nasza strona korzysta z plików cookies.