Strona główna

Marża Netto

Co to jest Marża Netto? - Definicja

Marża Netto, znana również jako marża zysku netto, to wskaźnik finansowy wykorzystywany w analizie biznesowej, który pokazuje, jaki procent przychodów ze sprzedaży pozostaje po odjęciu wszystkich kosztów operacyjnych, odsetek, podatków i innych wydatków. Innymi słowy, jest to miara, jak dużo z każdego zarobionego dolara (lub innego środka płatniczego) przekształca się w zysk netto.

Co to jest Marża Netto?

Spis treści

Co to jest Marża netto ze sprzedaży?

Marża netto ze sprzedaży to termin używany zamiennie z marżą netto, który kładzie większy nacisk na przychody ze sprzedaży. Jest to procentowy udział zysku netto w przychodach ze sprzedaży, pokazujący efektywność, z jaką firma przekształca przychody ze sprzedaży w zysk.

Czym jest Marża zysku netto?

Marża zysku netto jest podobna do marży netto, z tą różnicą, że może być stosowana do określenia rentowności konkretnego produktu, projektu czy działu, a nie tylko całej firmy. Daje to bardziej szczegółowy wgląd w to, które obszary działalności są najbardziej dochodowe.

Jak obliczyć marżę od ceny netto?

Obliczenie marży netto jest stosunkowo proste. Wzór na marżę netto wygląda następująco:
Marża netto = (Zysk netto / Przychody ze sprzedaży) x 100%
Gdzie zysk netto to przychody minus wszystkie wydatki (koszty operacyjne, odsetki, podatki itp.). Warto zwrócić uwagę, że marża netto jest wyrażona w procentach, co pozwala na łatwe porównywanie rentowności różnych firm lub segmentów biznesowych.
Ikona plików cookies

Nasza strona korzysta z plików cookies.