Strona główna

Regresja Liniowa

Co to jest Regresja Liniowa - Definicja

Regresja liniowa to metoda statystyczna używana w analizie danych, która pozwala na modelowanie i analizowanie relacji pomiędzy dwiema lub więcej zmiennymi. Podstawą regresji liniowej jest linia prosta, której równanie matematyczne wyraża się jako y = ax + b, gdzie y to zmienna zależna (to, co chcemy przewidzieć), x to zmienna niezależna (czynnik wpływający na y), a i b to parametry linii (nachylenie i punkt przecięcia z osią Y). Użycie tej metody pozwala na ocenę, jak dużo zmienia się y, gdy x zmienia się o jednostkę.

Co to jest Regresja Liniowa?

Spis treści

Co pokazuje Regresja Liniowa?

Regresja liniowa pokazuje związek pomiędzy zmiennymi i umożliwia przewidywanie wartości jednej zmiennej na podstawie wartości innej. Na przykład, w biznesie może być używana do przewidywania sprzedaży w oparciu o wydatki na reklamę. Wizualnie, regresja liniowa przedstawia najlepszą linię dopasowaną do zbioru punktów danych, co pomaga zrozumieć, jak zmiany w jednej zmiennej (np. budżet reklamowy) mogą wpływać na inną zmienną (np. sprzedaż).

Regresja Liniowa w Excel i Sheets

W Excelu i Google Sheets regresja liniowa może być wykonana za pomocą wbudowanych funkcji lub narzędzi. W Excelu można użyć narzędzia Analiza Danych, które znajduje się w dodatku Analiza Danych. W Google Sheets, regresja liniowa jest możliwa przez funkcję LINEST, która wylicza parametry a i b dla równania regresji liniowej. Te narzędzia pozwalają na łatwe przeprowadzenie analizy regresyjnej, nawet bez głębokiej wiedzy statystycznej.

Regresja Liniowa - wzory

Podstawowe wzory używane w regresji liniowej to:

Interesujące dane na temat Regresji Liniowej

W 2020 roku, według Forbes, regresja liniowa była jedną z najczęściej używanych technik w branży analityki danych, co podkreśla jej uniwersalność i skuteczność w różnych dziedzinach biznesu.
Według ScienceDirect, w badaniach przeprowadzonych w 2021 roku, ponad 70% analiz w obszarze ekonomii wykorzystywało regresję liniową, co świadczy o jej fundamentalnym znaczeniu w tej dziedzinie.
Ikona plików cookies

Nasza strona korzysta z plików cookies.