Strona główna

Relacyjna Baza Danych

Co to jest Relacyjna Baza Danych? - Definicja

Relacyjna Baza Danych to system zarządzania bazą danych (DBMS), który opiera się na modelu relacyjnym. W tym modelu dane są przechowywane w tabelach, a każda tabela składa się z wierszy i kolumn. Wiersze w tabeli reprezentują rekordy, czyli pojedyncze instancje danych, natomiast kolumny zawierają określone atrybuty tych danych. Kluczem do efektywności relacyjnej bazy danych jest możliwość tworzenia relacji między tabelami, co pozwala na złożone zapytania i analizy danych.

Co to jest Relacyjna Baza Danych?

Spis treści

Co może zawierać relacyjna baza danych?

Relacyjna baza danych może zawierać różnorodne dane, takie jak informacje klientów, transakcje, dane produktów, informacje pracownicze itp. Dane te są uporządkowane w tabelach. Na przykład, w biznesie, tabela 'Klienci’ może zawierać kolumny takie jak ID klienta, imię, nazwisko, adres, podczas gdy tabela 'Zamówienia’ może zawierać szczegóły dotyczące zakupów dokonanych przez klientów.

Jakie są rodzaje relacji w bazie danych?

W relacyjnych bazach danych wyróżnia się trzy główne rodzaje relacji:

Jakie są zalety relacyjnych baz danych?

Ikona plików cookies

Nasza strona korzysta z plików cookies.