Strona główna

Retencja

Co to jest Retencja? - Definicja

Retencja to termin, który w kontekście biznesowym i analitycznym zyskuje na znaczeniu w erze cyfrowej. Jest to pojęcie, które odnosi się do zdolności firmy do utrzymania klientów, pracowników czy danych w dłuższym okresie.

Co to jest Retencja?
Retencja jest często wyznacznikiem zdrowia przedsiębiorstwa i jego perspektyw na przyszłość. Zrozumienie tego terminu jest kluczowe dla liderów biznesowych, marketerów oraz analityków danych, ponieważ wpływa ono na decyzje strategiczne, kampanie marketingowe i polityki bezpieczeństwa danych.
Retencja, znana również jako utrzymanie, to termin używany do opisania zdolności organizacji do zatrzymania czegoś lub kogoś przez określony czas. W kontekście biznesowym, może odnosić się do kilku różnych aspektów, w tym retencji klientów, pracowników, a także retencji danych.

Spis treści

Czym jest Retencja Danych?

Retencja danych to polityki i procedury, które organizacje wdrażają w celu zarządzania przechowywaniem informacji przez określony okres. Jest to szczególnie istotne w obszarze zgodności z prawem, bezpieczeństwa informacji oraz zarządzania wiedzą. Retencja danych obejmuje zarówno zapewnienie, że cenne i potrzebne informacje są bezpiecznie przechowywane na potrzeby przyszłego wykorzystania, jak i usuwanie przestarzałych lub niepotrzebnych danych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

Czym jest Retencja Klientów lub Użytkowników?

Retencja klientów lub użytkowników to zdolność firmy do utrzymania swoich klientów w ciągu określonego czasu. Wysoka retencja klientów jest pożądana, ponieważ oznacza, że klienci są zadowoleni z produktów lub usług firmy i nie przechodzą do konkurencji. Jest to kluczowy wskaźnik sukcesu biznesowego, ponieważ koszt pozyskania nowego klienta jest zazwyczaj znacznie wyższy niż koszt utrzymania istniejącego.

Czym jest wskaźnik retencji oraz Churnu?

Wskaźnik retencji to procent klientów, których firma jest w stanie zatrzymać w określonym okresie w porównaniu do początkowej liczby klientów. Jest to miernik lojalności i satysfakcji klienta. Odpowiednik wskaźnika retencji to wskaźnik Churnu (odchodzenia klientów), który mierzy procent klientów, którzy zrezygnowali z usług lub produktów firmy w tym samym okresie. Zarówno wysoki wskaźnik retencji, jak i niski wskaźnik Churnu są oznakami zdrowego biznesu.
Wskaźnik retencji można obliczyć za pomocą prostego wzoru:
Wskaźnik Retencji=(Liczba aktywnych klientów na koniec okresu – Liczba nowych klientów w okresie Liczba klientów na początku okresu)×100%
Z kolei wskaźnik Churnu można obliczyć jako:
Wskaźnik Churnu=(Liczba klientów, którzy odeszli w okresie / Liczba klientów na początku okresu)×100%
Strategie zwiększania retencji klientów obejmują poprawę jakości produktu lub usługi, doskonalenie obsługi klienta, personalizację doświadczeń klientów, programy lojalnościowe, a także proaktywne zbieranie i działanie na podstawie opinii klientów.
W dzisiejszym szybko zmieniającym się środowisku biznesowym, firmy nie mogą ignorować znaczenia retencji. Nie tylko jest to istotny wskaźnik aktualnej wydajności, ale także wskazuje na potencjalne sukcesy lub niepowodzenia w przyszłości. Inwestowanie w strategie zwiększające retencję może prowadzić do długoterminowego wzrostu i stabilności, a także stworzyć solidną podstawę dla trwałych relacji z klientami. Retencja danych, z kolei, wymaga uważnego podejścia, aby zapewnić zgodność z prawem i optymalizację zasobów. Działania mające na celu wzrost retencji w każdej formie to inwestycja w przyszłość firmy.
Powiązane pojęcia
Te artykuły mogą Cię zainteresować

Podsumowanie Rekomendacji Biur Maklerskich w Looker Studio i BigQuery

Jak obliczać wskaźniki techniczne w BigQuery za pomocą SQL – średnie kroczące, RSI, MACD

Nasza strona korzysta z plików cookies.