Strona główna

Zapytanie SQL

Co to jest Zapytanie SQL? - Definicja

SQL, czyli Structured Query Language (Strukturalny Język Zapytań), to standardowy język programowania używany do zarządzania i manipulowania danymi w systemach baz danych relacyjnych. Zapytanie SQL to po prostu instrukcja wysyłana do bazy danych, która pozwala na wykonanie określonej operacji, takiej jak wybór danych, ich wstawienie, aktualizacja czy usunięcie.

Co to jest Zapytanie SQL?

Spis treści

Jak napisać w SQL zapytanie w zapytaniu?

Takie zapytanie nazywa się zapytaniem zagnieżdżonym lub podzapytaniem (subquery). Podzapytanie to zapytanie SQL umieszczone wewnątrz innego zapytania SQL. Jest to bardzo przydatne, kiedy chcemy wykorzystać wynik jednego zapytania jako warunek dla innego. Aby napisać podzapytanie, umieszcza się je w nawiasach i używa w miejscach, gdzie normalnie występuje wartość, na przykład w klauzuli WHERE.

Jak napisać zapytanie SQL z dwóch tabel?

Do łączenia danych z dwóch tabel służą złączenia, czyli JOINy. Umożliwiają one połączenie wierszy z dwóch tabel na podstawie wspólnego kryterium, zazwyczaj klucza obcego. Oto przykład zapytania SQL z użyciem JOIN:
				
					SELECT Employees.Name, Sales.Amount FROM Employees JOIN Sales ON Employees.EmployeeID = Sales.EmployeeID

				
			
W powyższym zapytaniu łączymy tabelę Employees z tabelą Sales poprzez wspólny identyfikator EmployeeID, aby uzyskać imiona pracowników i kwoty ich sprzedaży.

Czy w Google BigQuery można pisać zapytania SQL?

Tak, Google BigQuery to narzędzie dla dużych zbiorów danych, które pozwala pisać zapytania SQL. BigQuery jest w pełni zarządzanym magazynem danych w chmurze, który umożliwia szybką analizę danych przy użyciu prostego języka zapytań SQL. Jego składnia jest bardzo zbliżona do standardowego SQL, więc osoby znające ten język szybko odnajdą się w BigQuery.
Znajomość SQL i umiejętność tworzenia efektywnych zapytań to dziś jeden z najbardziej poszukiwanych skilli na rynku pracy. Umiejętność ta pozwala nie tylko na efektywne wydobywanie informacji z danych, ale również na tworzenie zaawansowanych analiz, które mogą pomóc firmie w uzyskaniu konkurencyjnej przewagi.
Ponadto, umiejętność ta jest ceniona nie tylko w tradycyjnych branżach IT, ale również w marketingu, finansach, HR, czy logistyce – wszędzie tam, gdzie decyzje biznesowe oparte są na danych. Znajomość SQL otwiera drzwi do świata big data, uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, będąc jednocześnie nieodłącznym elementem codziennej pracy analityków danych.
Ponadto, umiejętność ta jest ceniona nie tylko w tradycyjnych branżach IT, ale również w marketingu, finansach, HR, czy logistyce – wszędzie tam, gdzie decyzje biznesowe oparte są na danych. Znajomość SQL otwiera drzwi do świata big data, uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, będąc jednocześnie nieodłącznym elementem codziennej pracy analityków danych.
Powiązane pojęcia
Te artykuły mogą Cię zainteresować

Podsumowanie Rekomendacji Biur Maklerskich w Looker Studio i BigQuery

Jak obliczać wskaźniki techniczne w BigQuery za pomocą SQL – średnie kroczące, RSI, MACD

Nasza strona korzysta z plików cookies.