Strona główna

Zysk Brutto

Co to jest Zysk Brutto? - Definicja

Zysk Brutto, znany także jako dochód brutto, to wskaźnik finansowy przedstawiający zysk firmy przed odjęciem wszystkich wydatków operacyjnych, odsetek, amortyzacji i podatków. Jest to miernik efektywności operacyjnej firmy, pokazujący, ile zysku generuje z przychodów ze sprzedaży przed odjęciem kosztów związanych z prowadzeniem działalności.

Co to jest Zysk Brutto?

Spis treści

Jak obliczyć Zysk Brutto ze sprzedaży?

Zysk Brutto oblicza się, odejmując Koszty Sprzedanych Towarów (KST) od Całkowitych Przychodów ze sprzedaży. Wzór wygląda następująco: Zysk Brutto = Przychody ze Sprzedaży – Koszty Sprzedanych Towarów. Koszty Sprzedanych Towarów to ogółem koszty bezpośrednio związane z produkcją lub zakupem towarów, które firma sprzedaje.

Zysk Brutto, Zysk Netto, Zysk Operacyjny - różnice

Ikona plików cookies

Nasza strona korzysta z plików cookies.