Strona główna

Mediana

Co to jest Mediana?

Mediana jest miarą statystyczną wartości środkowej, która dzieli uporządkowany zbiór danych na dwie równe części. Oznacza to, że połowa danych jest mniejsza od mediany, a połowa danych jest większa od mediany. Mediana jest uważana za bardziej odporną na wyrzuty niż średnia arytmetyczna, co oznacza, że pojedyncza ekstremalna wartość nie będzie miała tak dużego wpływu na medianę.

Co to jest Mediana? Jak obliczyć medianę? Definicja i przykłady

Spis treści

Jak obliczyć medianę?

Mediana jest miarą statystyczną, która mówi nam o wartości środkowej w zbiorze danych. Jest to wartość, która dzieli zbiór na dwie równe części, przy czym połowa wartości jest większa od mediany, a połowa jest mniejsza. Mediana jest często uważana za bardziej odporną miarę centralną niż średnia, ponieważ nie jest tak bardzo podatna na wartości odstające.

Aby obliczyć medianę, należy najpierw uporządkować dane od najmniejszej do największej. Następnie, jeśli liczba danych jest nieparzysta, mediana jest wartością środkową. Jeśli liczba danych jest parzysta, mediana jest średnią dwóch wartości środkowych.

Na przykład, jeśli mamy następujący zestaw danych: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, mediana wynosi (11+13)/2 = 12. Jeśli mamy następujący zestaw danych: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, mediana wynosi 9.

Mediana jest użyteczną miarą centralną, ponieważ jest odporna na wartości odstające i łatwa do obliczenia. Jest często używana w statystykach opisowych i analizie danych.

Czym się różni mediana od średniej?

Mediana i średnia to dwa sposoby na opisanie zbioru danych. Oba są miarami centralnej tendencji, co oznacza, że ​​opisują, gdzie znajduje się „środek” zbioru danych.

 • Mediana jest wartością środkową w zbiorze danych, gdy dane są uporządkowane w kolejności od najmniejszej do największej. Jeśli zbiór danych ma nieparzystą liczbę wartości, mediana jest wartością środkową. Jeśli zbiór danych ma parzystą liczbę wartości, mediana jest średnią dwóch wartości środkowych.
 • Średnia jest sumą wszystkich wartości w zbiorze danych podzieloną przez liczbę wartości. Średnia jest również nazywana średnią arytmetyczną.

Mediana i średnia są różnymi miarami centralnej tendencji i mogą dawać różne wyniki. Mediana jest bardziej odporna na wartości odstające, co oznacza, że ​​nie jest tak bardzo wpływana przez ekstremalne wartości. Średnia jest bardziej podatna na wartości odstające, co oznacza, że ​​może być zniekształcona przez ekstremalne wartości.

Jaki wzór ma Mediana?

Wzór na medianę dla zbioru danych uporządkowanych od najmniejszej do największej wygląda następująco:

 • Jeśli zbiór ma parzystą liczbę elementów, mediana jest średnią arytmetyczną dwóch środkowych elementów: Mediana = (x + y) / 2, gdzie x i y to dwa środkowe elementy.
 • Jeśli zbiór ma nieparzystą liczbę elementów, mediana jest środkowym elementem: Mediana = x, gdzie x to środkowy element.

Ile wynosi mediana zarobków w Polsce?

Mediana zarobków w Polsce w 2021 roku wynosiła 4 980,63 zł brutto. Oznacza to, że połowa pracujących osób zarabiała więcej niż ta kwota, a połowa mniej. Mediana jest bardziej miarodajnym wskaźnikiem zarobków niż średnia, ponieważ nie jest tak podatna na wypaczenia spowodowane wysokimi zarobkami nielicznych osób.

Mediana zarobków różni się w zależności od regionu, branży i stanowiska. Najwyższe zarobki osiągają osoby pracujące w branży finansowej, informatycznej i telekomunikacyjnej. Najniższe zarobki osiągają osoby pracujące w handlu, gastronomii i usługach.

Jak obliczyć medianę w Google Sheets?

Aby obliczyć medianę w Google Sheets, możesz skorzystać z funkcji MEDIANA():

 1. Wprowadź dane do arkusza kalkulacyjnego.
 2. Wybierz komórkę, w której chcesz wyświetlić medianę.
 3. Wpisz formułę MEDIANA() i otwórz nawias.
 4. Zaznacz zakres komórek zawierający dane, dla których chcesz obliczyć medianę.
 5. Zamknij nawias.
 6. Naciśnij Enter.

W wybranej komórce pojawi się wartość mediany.

Czy jest funkcja na medianę w Looker Studio?

Tak, w Looker Studio jest funkcja na medianę. Funkcja ta nazywa się MEDIAN i służy do obliczania mediany wartości w danym zestawie danych.

Mediana jest wartością środkową w zestawie danych, gdy wartości te są uporządkowane od najmniejszej do największej. Jeśli w zestawie danych jest parzysta liczba wartości, mediana jest średnią arytmetyczną dwóch środkowych wartości. Jeśli w zestawie danych jest nieparzysta liczba wartości, mediana jest wartością środkową.

Funkcja MEDIAN może być używana w różnych typach wizualizacji w Looker Studio, takich jak tabele, wykresy słupkowe i wykresy kołowe. Może być również używana w obliczeniach niestandardowych.

Aby użyć funkcji MEDIAN, należy najpierw wybrać zestaw danych, który zawiera wartości, dla których chcemy obliczyć medianę. Następnie należy kliknąć przycisk „Dodaj miarę” i wybrać funkcję MEDIAN z listy dostępnych funkcji. Po wybraniu funkcji MEDIAN, należy określić kolumnę, która zawiera wartości, dla których chcemy obliczyć medianę.

Jaka jest formuła na medianę w BigQuery?

W BigQuery medianę można obliczyć za pomocą funkcji MEDIAN().

Składnia funkcji MEDIAN() jest następująca:

MEDIAN(expression)

Gdzie:

 • expression jest wyrażeniem, które zwraca wartość liczbową.

Na przykład, aby obliczyć medianę kolumny „age” w tabeli „customers”, można użyć następującego zapytania:

SELECT MEDIAN(age) FROM customers;

Funkcja MEDIAN() może być również używana do obliczania mediany dla grup danych. Na przykład, aby obliczyć medianę wieku dla każdego stanu w tabeli „customers”, można użyć następującego zapytania:

SELECT state, MEDIAN(age) FROM customers GROUP BY state;

Funkcja MEDIAN() jest przydatnym narzędziem do analizy danych w BigQuery. Może być używana do identyfikowania wartości środkowej w zbiorze danych, a także do porównywania mediany dla różnych grup danych.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Powiązane narzędzia

Te artykuły mogą Cię zainteresować

BigQuery – Wszystko co musisz wiedzieć o narzędziu w 2024

Looker Studio dla Początkujących – Co to jest Looker Studio i jak z niego korzystać?

Ikona plików cookies

Ustawienia plików cookies

Używamy plików cookies, aby zapewnić Ci najlepsze wrażenia z korzystania z naszej strony. Możesz wybrać, które pliki cookies chcesz zaakceptować.
Ikona plików cookies

Informacje o plikach cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używamy plików cookies lub podobnych technologii w celu zapewnienia Ci dostępu do serwisu, usprawniania jego działania, profilowania i wyświetlania treści dopasowanych do Twoich potrzeb. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia plików cookies lub podobnych technologii poprzez zmianę ustawień prywatności w przeglądarce bądź aplikacji lub zmianę swoich preferencji w zakładce Ustawienia cookies w stopce strony. Pamiętaj, że zmiana ta może spowodować brak dostępu do niektórych funkcji serwisu.
Dane osobowe dotyczące korzystania z serwisu, w tym zapisywane i odczytywane z plików cookies lub podobnych technologii będą przetwarzane w celu zapewnienia dostępu do serwisu, w celach marketingowych, w tym profilowania, w celach wewnętrznych związanych ze świadczeniem usług oraz prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym dowodowych, analitycznych i statystycznych, wykrywania i eliminowania nadużyć oraz w celu wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa.
Przysługuje Ci prawo do dostępu do danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, sprzeciwu, sprostowania oraz cofnięcia zgód w każdym czasie. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych oraz przysługujących Ci uprawnień, informacje dotyczące plików cookies lub podobnych technologii, w tym dotyczące możliwości zarządzania ustawieniami prywatności, znajdują się w Polityce Prywatności.