Strona główna

Test chi kwadrat

Co to jest test chi kwadrat?

Test chi kwadrat jest statystyką służącą do wnioskowania o niezależności dwóch zmiennych. Zakłada się, że wartości wygenerowanych zmiennych są niezależne i każda z nich ma takie samo prawdopodobieństwo wystąpienia.

Co to jest Test chi kwadrat? Definicja i zastosowanie

Spis treści

Test chi kwadrat – interpretacja

Test chi kwadrat jest statystyką, która służy do testowania hipotez dotyczących zależności między zmiennymi. Jest on często stosowany w analizie danych, aby sprawdzić, czy istnieje związek między dwoma zmiennymi, a także do porównywania obserwowanych częstości występowania z oczekiwanymi.

Wartość testu chi kwadrat obliczana jest jako suma różnic między obserwowanymi i oczekiwanymi częstościami występowania, podzielona przez oczekiwane częstości występowania. Im większa jest wartość chi kwadrat, tym bardziej prawdopodobne jest, że istnieje zależność między zmiennymi.

 • Aby zinterpretować wynik testu chi kwadrat, należy porównać go z wartością krytyczną, która jest specyficzna dla danego poziomu istotności i liczby stopni swobody.
 • Jeżeli wartość chi kwadrat jest większa niż wartość krytyczna, to oznacza, że hipoteza zerowa (brak zależności między zmiennymi) jest odrzucana i można wnioskować, że istnieje zależność między zmiennymi.
 • Jeżeli wartość chi kwadrat jest mniejsza niż wartość krytyczna, to oznacza, że hipoteza zerowa nie jest odrzucana i nie można wnioskować o zależności między zmiennymi.

Test chi kwadrat jest prostym i łatwym do zastosowania testem statystycznym, który może być przydatny w analizie danych. Jednakże należy pamiętać, że test chi kwadrat nie jest testem doskonałym i mogą wystąpić sytuacje, w których test nie wykaże zależności między zmiennymi, mimo że ona istnieje.

Czym jest test zgodności chi kwadrat?

Test zgodności chi kwadrat (χ²) jest statystycznym testem hipotezy, który porównuje rzeczywistą liczbę wystąpień zdarzeń w badanej próbie z liczbą wystąpień tych zdarzeń, które byśmy oczekiwali, gdyby hipoteza zerowa była prawdziwa. Jest to jeden z najczęściej używanych testów w statystyce. Test chi kwadrat pozwala nam określić, czy istnieje znacząca różnica między wartościami obserwowanymi a oczekiwanymi.

Założenia testu chi kwadrat:

 • Próbka musi być losowa i niezależna.
 • Dane muszą być w postaci nominalnej lub porządkowej.
 • Spodziewana liczba wystąpień każdego zdarzenia musi być większa niż 5.

Obliczanie wartości chi kwadrat:

 • Oblicz wartość chi kwadrat, sumując kwadraty różnic między wartościami obserwowanymi a oczekiwanymi, podzielonych przez wartości oczekiwane.

Interpretacja wartości chi kwadrat:

 • Jeśli wartość chi kwadrat jest większa niż wartość krytyczna z rozkładu chi kwadrat, to odrzucamy hipotezę zerową i przyjmujemy hipotezę alternatywną.

Test chi kwadrat jest bardzo przydatnym narzędziem do testowania hipotez o rozkładzie danych. Jest łatwy w użyciu i można go zastosować do różnych rodzajów danych.

Czym jest współczynnik chi kwadrat?

Jeśli chcesz sprawdzić, czy dwie grupy mają istotne od siebie proporcje elementów o określonych cechach, użyj testu chi-kwadrat.

Test chi-kwadrat to statystyka, która porównuje teoretyczne prawdopodobieństwo wystąpienia danego zdarzenia z jego obserwowaną częstością. Test ten jest często używany w badaniach i analizach danych, aby określić, czy istnieje istotna różnica między spodziewanymi a obserwowanymi wynikami.

 • Warunkiem użycia chi kwadrat jest duże n. Na małych grupach nie ujawnia on różnic.
 • Dzielimy dane na grupy.
 • Liczymy czy teoretyczne prawdopodobieństwo różni się od rzeczywistego.
 • Odrzucamy hipotezę zerową gdy p<0,05.

Współczynnik chi kwadrat jest często używany w badaniach naukowych, aby określić, czy istnieje istotna różnica między dwoma grupami badanych. Test ten jest również często używany w badaniach marketingowych, aby określić, czy istnieje istotna różnica między dwoma produktami lub usługami.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Powiązane narzędzia

Te artykuły mogą Cię zainteresować

BigQuery – Wszystko co musisz wiedzieć o narzędziu w 2024

Looker Studio dla Początkujących – Co to jest Looker Studio i jak z niego korzystać?

Ikona plików cookies

Ustawienia plików cookies

Używamy plików cookies, aby zapewnić Ci najlepsze wrażenia z korzystania z naszej strony. Możesz wybrać, które pliki cookies chcesz zaakceptować.
Ikona plików cookies

Informacje o plikach cookies

Szanujemy Twoją prywatność

Używamy plików cookies lub podobnych technologii w celu zapewnienia Ci dostępu do serwisu, usprawniania jego działania, profilowania i wyświetlania treści dopasowanych do Twoich potrzeb. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia plików cookies lub podobnych technologii poprzez zmianę ustawień prywatności w przeglądarce bądź aplikacji lub zmianę swoich preferencji w zakładce Ustawienia cookies w stopce strony. Pamiętaj, że zmiana ta może spowodować brak dostępu do niektórych funkcji serwisu.
Dane osobowe dotyczące korzystania z serwisu, w tym zapisywane i odczytywane z plików cookies lub podobnych technologii będą przetwarzane w celu zapewnienia dostępu do serwisu, w celach marketingowych, w tym profilowania, w celach wewnętrznych związanych ze świadczeniem usług oraz prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym dowodowych, analitycznych i statystycznych, wykrywania i eliminowania nadużyć oraz w celu wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa.
Przysługuje Ci prawo do dostępu do danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, sprzeciwu, sprostowania oraz cofnięcia zgód w każdym czasie. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych oraz przysługujących Ci uprawnień, informacje dotyczące plików cookies lub podobnych technologii, w tym dotyczące możliwości zarządzania ustawieniami prywatności, znajdują się w Polityce Prywatności.